Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Pisarnica

Djelokrug rada unutrašnje organizacione jedinice Odsjeka sudske pisarnice je:

  • obavljanje sudsko upisničarskih poslova;
  • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata;
  • obavljanje daktilografskih poslova na računaru;
  • poslovi snimanja sjednica putem tehničkih sredstava;
  • izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili pojedinačne informacije i slično);
  • ovjeravanje sudskih odluka;
  • pakovanje i otpremanje sudskih odluka;
  • rukovanje arhivom Vrhovnog suda;
  • kurirski poslovi;
  • rukovanje uređajima za kopiranje.


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top

Prateće fotografije