Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Sekretar suda:  Nerzudin Rizvić

Odsjek sudskih savjetnika

  • Popović Sanja - Upravno odjeljenje
  • Alma Hajdarević - Upravno odjeljenje 
  • Edin Čengić - Upravno odjeljenje
  • Aida Selimović- Talić - Upravno odjeljenje
  • Omer Sokolović - Krivično odjeljenje
  • Lejla Jusić - Građansko odjeljenje
  • Iva Kurilić - Krivično odjeljenje
  • Erna Telalović Ćosić - Krivično odjeljenje
  • Đana Podžić - Građansko odjeljenje
  • Emina Čaušević - Građansko odjeljenje

 

 

Odsjek za administrativno-tehničke poslove

Interni revizor: Jurišić Sašenjka
Viši stručni saradnik za informisanje: Tahmaz-Jamak Ilhana
Stručni saradnik za pripremu predmeta za upravno odjeljenje: Sukić Samira
Viši referent za IT: Mirza Kaljanac
Viši referent za IT: Dilaver Mašić
Samostalni referent bibliotekar: Barudanović Jasenko
Viši samostalni referent za opće poslove: Merić Edina
Viši referent tehnički sekretar: Fidajbegović Amra
Vozač: Edin Kolar

Odsjek sudske pisarnice

Šef odsjeka: Senada Ferizović

Viši referenti upisničari

Građanska pisarna: Sirkeci Aida, Mrđa Dragan, Kavazović Senada
Upravna pisarna: Vuleta Miroslava, Ismeta Drndo, Mujesira Bičo
Krivična pisarna:  Aida Šarkić

Viši referenti daktilografskih poslova: Beganović Svjetlana, Peljto Aida, Dinela Dedić, Hadžimuhović Angela,  Roić Živana, Beganović Namira, Lumanović Svjetlana, Šeta Mevlida, Kovač Jasmina, Kešan Amela, Škrijelj Alema, Ramić Naida, Dizdar Belma, Herić Senka, Ćosić Lejla, Kopić Armina.

Referenti za prijem i otpremu pismena: Kulić Bisera, Mujkić Jasna

Viši referent arhivski tehničar II vrste:  Emir Išerić

Kuriri: Jasak Alen, Čopra Elvir, Senad Halilović,  

 

Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove

Šef odsjeka: Živojević Hazira


Stručni saradnik: Mustapić Milena
Viši referenti u računovodstvu: Ćorić Belma, Fazlibašić Silvana,  Vladavić Enisa, Hasković Aida, Envera Ismić - knjigovođa


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top