Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Ilhana Tahmaz Jamak

09.11.2011.

Ilhana Tahmaz Jamak, glasnogovornica

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Ul. Valtera Perića br. 15/II

Tel. +387 33 226 751 lok. 219

Fax. +387 33 226-755

e-mail: ilhana.jamak@pravosudje.ba


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top