Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Posjeta kantonalnim sudovima

27.05.2021.

Predsjednica Vrhovnog suda FBiH Vesna Stanković - Ćosović, danas je u okviru službenih posjeta kantonalnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine,  posjetila Kantonalni sud u Zenici i Kantonalni sud u Novom Travniku, te se upoznala sa rezultatima rada ovih sudova.

Predsjednica Kantonalnog suda u Zenici Snježana Čolaković prezentirala je relizaciju plana rješavanja starih predmeta, izvještaje o radu na predmetima ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije, izvršenje obaveze posjeta pritvorenicima, te ukazala na mjere koje se poduzimaju u okviru redovnih aktivnosti ovog suda.

Na sastanku u Kantonalnom sudu Novi Travnik, predsjednica Katica Jozak Mađar,  predstavila je godišnji izvještaj o radu i aktivnosti koje se poduzimaju po pitanju poštivanja optimalnih i predvidivih rokova, te realizaciju nadzora nad pritvorima.

Predsjednica Vrhovnog suda FBiH Stanković - Ćosović je naglasila potrebu poduzimanja svih aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta sudskih odluka u kantonalnim sudovima, te posebno akcentirala potrebu poštivanja zakonskih rokova.

Sljedeća posjeta planirana je za Kantonalni sud u Tuzli.Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh