Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

14.10.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

 

14.10.2019.

10

K–024016/18 Kž 17

Jusuf Jusić i dr.

Čl. 238/1 KZ FBiH

14.10.2019.

13

K–009692/19 Kžk   pretres

Muhamed Budimlić

Čl. 166/2/1 KZ FBiH

15.10.2019.

10

K–012591/19 Kž

Adi Jašarević

Čl. 166/2/2 KZ FBiH

15.10.2019.

11

K–029750/19 Kž 13

Robert Bačić i dr.

Čl. 166/2/1 KZ FBiH

15.10.2019.

12

K–025125/19 Kžk   pretres

Admir Latifović

Čl. 166/1 KZ FBiH

16.10.2019.

12

K–004851/19 Kžk   pretres

Ismet Čavkić i dr.

Čl. 328/1 KZ FBiH

17.10.2019.

10

K–008704/17 Kž 4

Nermin Šišić i dr.

Čl. 289/2 KZ FBiH

17.10.2019.

11

K–009404/17 Kžk   pretres

Hasan Ičanović

Čl. 175/a KZ BiH

17.10.2019.

12

K–005885/17 Kž

Mehmed Frljak i dr.

Čl. 383/3 KZ FBiH

21.10.2019.

10

K–033808/19 Kž 2

Jasmin Hamzić

Čl. 238/2 KZ FBiH

21.10.2019.

12

K–010225/19 Kžž

Zlatko Hušidić

Čl. 144 KZ SFRJ

21.10.2019.

13

K–015745/18 Kž

Natalija Berbić

Čl. 383/3 KZ FBiH

22.10.2019.

10

K–017817/18 Kž

Ado Milkunić i dr.

Čl. 238/2 KZ FBiH

22.10.2019.

11

K–008426/18 Kž

Smajo Mušović i dr.

Čl. 383/3 KZ FBiH

23.10.2019.

14

K–018563/19 Kž

Ivica Antunović

Čl. 166/1 KZ FBiH

24.10.2019.

10

K–002721/19 Kž 2

Mateo Jozić

Čl. 203/5 KZ FBiH

24.10.2019.

11

K–011357/19 Kžk   pretres

Milutin Potkolnjak

Čl. 166/2/1 KZ FBiH

28.10.2019.

10

K–014501/19 Kžž

Tihomir Radovac

Čl. 284 KZ FBiH

28.10.2019.

12

K–016779/18 Kž

Samir Suljanović i dr.

Čl. 166/1 KZ FBiH

29.10.2019.

11

K–004880/19 Kž 29

Emir Fetić i dr.

Čl. 328/2 KZ FBiH

29.10.2019.

12

K–036847/19 Kžž

Slavka Jukić

Čl. 387/2 KZ FBiH

30.10.2019.

10

K–009042/19 Kž 16

Donald Piljug

Čl. 166/1 KZ FBiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh