Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

08.01.2020.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

08.01.2020.

12

K–008623/19 Kžk  pretres

Semir Mahmić i dr.

Čl. 167. KZ FBiH

09.01.2020.

12

K–009692/19 Kžk  pretres

Muhamed Budimlić

Čl. 166/2 KZ FBiH

14.01.2020.

09

K–029313/19 Kž 8

Sabrija Avdagić

Čl. 342/1 KZ FBiH

14.01.2020.

11

K–015940/18 Kžk  pretres

Idriz Mašić

Čl. 203/1 KZ FBiH

15.01.2020.

10

K–017352/19 Kž 10

Nail Džinić

Čl. 166/1 KZ FBiH

15.01.2020.

12

K–242534/19 Kžž

Amel Sejfulović

Čl. 172/1 KZ FBiH

17.01.2020.

11

K–025125/19 Kžk  pretres

Admir Latifović

Čl. 166/1 KZ FBiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh