• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnosti Vrhovnog suda FBiH

  27.09.2011.

  Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, kao najviši žalbeni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona, a prema članu 29. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21), stvarno je nadležan da:

  1.       odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka kantonalnih sudova, ako je to zakonom određeno;
  2.       odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;
  3.       odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;
  4.       rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona, ako zakonom nije drugačije određeno;
  5.       odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud kada je to određeno zakonom i 
  6.       da obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osim onih iz nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. 

  Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine može imati i izvorne nadležnosti, ako su utvrđene federalnim zakonima.

   

   

  3212 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1