• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Organizacione jedinice  Poslovi i zadaci iz nadležnosti Vrhovnog suda FBiH vrše se u osnovnim organizacionim jedinicama i to:

  1. Sektoru sudija Vrhovnog suda FBiH;

  U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektoru sudija Vrhovnog suda FBiH osnivaju se sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti i to:

  • Krivično odjeljenje
  • Građansko odjeljenje
  • Upravno odjeljenje i
  • Odjeljenje za praćenje i proučavanje sudske prakse.      

  2. Sektoru sudske uprave;

  U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektoru sudske uprave osnivaju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek sudskih savjetnika,
  • Odsjek za administrativno-tehničke poslove,
  • Odsjek sudske pisarnice
  • Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove,

   

  Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Sektora sudija Vrhovnog suda FBiH utvrđen je zakonom.

  Djelokrug rada Krivičnog odjeljenja, Građanskog odjeljenja i Upravnog odjeljenja utvrđen je zakonom.

  Djelokrug rada Odjeljenja za praćenje i proučavanje sudske prakse urediće se posebnim aktom.

   

   

  2470 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1