• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Predsjednik suda

  Vesna Stanković Ćosović, predsjednica suda

  13.12.2022.

  BIOGRAFIJA

  Vesna Stanković Ćosović rođena je 29.11.1955. godine u Miljevini, opština Foča. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položila u Ministarstvu za pravosuđe i upravu u Sarajevu 1981. godine.

  Profesionalnu karijeru započela je 1979. godine, kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Foči. U periodu od 1981. do 1990. godine obavljala je poslove rukovodnog karaktera na poziciji šefa Pravne službe u ŠIPAD RO “Maglić” OOUR “Građenje” u Foči, a potom i direktora Sektora pravnih, opštih i kadrovskih poslova u ŠIPAD RO “Maglić”, Radna zajednica zajedničkih poslova u Foči. Za sudiju Osnovnog suda u Foči izabrana je 1990. godine, koju funkciju je obavljala sve do 2007. godine, nakon čega nastavlja rad u Okružnom sudu u Banja Luci u Posebnom odjeljenju za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala i Krivično-prekršajnom odjeljenju. Za sudiju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u Krivičnom odjeljenju, imenovana je 2018. godine, koju dužnost je obavljala do 2021. godine kada je imenovana za predsjednicu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

  Bila je učesnik brojih domaćih i stranih seminara i edukacija iz oblasti krivičnog prava.

  U periodu od 21.11.1999. do 05.12.1999. godine pohađala je Državnu školu za sudije u Francuskoj, a potom i Američku policijsku akademiju u Budimpešti 2014. godine.  Učesnik je međunarodne konferencije “Tranziciona pravda” u Veneciji.

  Bila je član više radnih grupa za izradu zakona iz krivične oblasti na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

  Član je više vodečih strukovnih udruženja. Prolazeći kroz mnogobrojne edukativne programe u zemlji i insotranstvu, te sa dugogodišnjim iskustvom stečenim u radu, aktivno doprinosi afrimaciji krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Predsjednik je komisije Federacije Bosne i Hercegovine za vještake, član je Udruženja sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, edukator Centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i dr.

  Za predsjednicu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine imenovana je Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /vijeća BiH od 01.01.2021. godine.

  4635 PREGLEDA

  Predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Stanković - Ćosović

  Predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  je Vesna Stanković - Ćosović od 01.01.2021. godine, a na koju funkciju je izabrana odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine od 16.12.2020. godine.

  Mandat predsjednika suda je 6 godina.

  7441 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1