• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Sekretar suda:  Nerzudin Rizvić

  Odsjek sudskih savjetnika

  • Popović Sanja - Upravno odjeljenje
  • Alma Hajdarević - Upravno odjeljenje 
  • Edin Čengić - Upravno odjeljenje
  • Aida Selimović- Talić - Upravno odjeljenje
  • Omer Sokolović - Građansko odjeljenje  
  • Đana Podžić -   Krivično odjeljenje
  • Emina Čaušević - Građansko odjeljenje

   

   

  Odsjek za administrativno-tehničke poslove

  Interni revizor: Jurišić Sašenjka
  Viši stručni saradnik za informisanje: Tahmaz-Jamak Ilhana
  Stručni saradnik za pripremu predmeta za upravno odjeljenje: Sukić Samira
  Viši referent za IT: Mirza Kaljanac
  Viši referent za IT: Dilaver Mašić
  Samostalni referent bibliotekar: Barudanović Jasenko
  Viši samostalni referent za opće poslove: Merić Edina
  Viši referent tehnički sekretar: Senka Herić
  Vozač: Edin Kolar

  Odsjek sudske pisarnice

  Šef odsjeka: Senada Ferizović

  Viši referenti upisničari:  Emir Išerić

  Građanska pisarna: Sirkeci Aida, Kavazović Senada, Mujesira Bičo,   
  Upravna pisarna: Vuleta Miroslava, Ismeta Drndo, Fidajbegović Amra

   Krivična pisarna:  Aida Šarkić, Peljto Aida

  Viši referenti daktilografskih poslova:  Dinela Dedić, Hadžimuhović Angela,  Roić Živana, Beganović Namira, Lumanović Svjetlana, Šeta Mevlida, Kovač Jasmina, Škrijelj Alema, Ramić Naida, Dizdar Belma, Herić Senka, Ćosić Lejla, Kopić Armina.Merhunisa Hodžić, Nejla Hrenovica 

  Referenti za prijem i otpremu pismena: Kulić Bisera, Mujkić Jasna

  Viši referent arhivski tehničar II vrste: Safija Pjanić

  Kuriri: Jasak Alen, Čopra Elvir, Senad Halilović,  

   

  Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove

  Šef odsjeka: Živojević Hazira

  Stručni savjetnik za ekonomsko finansijske poslove: Milena Mustapić

  Viši referenti u računovodstvu: Ćorić Belma, Fazlibašić Silvana,  Vladavić Enisa, Hasković Aida, Envera Ismić - knjigovođa

  4696 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1