• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

                 

  Sekretar suda -

   

  Kabinet predsjednika suda


  Ilhana Tahmaz - Jamak

  Senka Herić

  Haris Topal

   

  Sudska odjeljenja

  Sanja Popović

  Alma Hajdarević

  Đana Podžić

  Maja Kadribašić

  Edin Čengić

  Aida Selimović-Talić

  Omer Sokolović

  Emina Čaušević

   

  Sektor sudske uprave


  Samir Krndžija


  Odsjek za pravne i administrativno-tehničke poslove

  Samira Sukić

  Edina Merić

  Mahir Kurbegović

  Emir Išerić

   

  Odsjek sudske pisarnice

  Senada Ferizović

  Aida Sirkeci

  Senada Kavazović

  Mujesira Bičo 

  Miroslava Vuleta

  Amra Fidajbegović

  Aida Šarkić

  Živana Roić

  Namira Beganović

  Mevlida Šeta

  Jasmina Kovač

  Alema Hamzić

  Belma Dizdar Vrabac 

  Lejla Išerić

  Armina Kopić

  Merhunisa Hodžić

  Nejla Hrenovica 

  Minela Pita

  Senida Kurtović

  Lea Despotović

  Sanita Isanović - Rotić

  Jelena Perišić

  Aida Peljto

  Bisera Kulić

  Jasna Mujkić

  Safija Pjanić

  Alen Jasak

  Elvir Čopra

  Senad Halilović 

   

  Odsjek za računovodstvene i materijalno-finansijske poslove

  Hazira Živojević

  Milena Mustapić

  Aida Hadžiomerović

  Belma Ćorić

  Silvana Fazlibašić

  Naida Ramić

  Aida Hasković

  Envera Ismić

  Enisa Vladavić

   

  Odsjek za informaciono-komunikacionu tehnologiju i tehničke poslove

  Mustafa Direk


  Jedinica za internu reviziju

  Amela Hasanović  

  Sašenjka Jurišić

   

   

  6476 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1