• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sastanak Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti

  14.05.2024.

  Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je dana 10.05.2024. godine bio domaćin sastanka Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti.

  U radu Panela su učestvovale sudije najviših sudova u Bosni i Hercegovini - Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta, Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su i predstavnici Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

  Predsjednica Vrhovnog suda Federacije je otvorila sastanak Panela, i u svom govoru posebno istakla da njegovo održavanje predstavlja istorijski događaj u pravosuđu Bosne i Hercegovine, jer otpočinjemo proces harmonizacije sudske prakse koji će se ubuduće odvijati u najvišim sudovima, u skladu sa Protokolom o zajedničkoj realizaciji aktivnosti vezanih za unapređenje procesa harmonizacije sudske prakse i transparentnosti rada najviših pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, zaključenim između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. Cilj ovih aktivnosti je uspostavljanje jedinstvene sudske prakse i pravne sigurnosti svih građana u Bosni i Hercegovini.

  Na sastanku su razmatrane mogućnosti usaglašavanja stavova u pitanjima primjene člana 216. Zakona o obligacionim odnosima i postupanju sa neblagovremenom, samoinicijativno podnesenom dopunom pravnog lijeka.

  Nakon izlaganja referata i koreferata i konstruktivne diskusije u kojoj su raspravljeni svi relevantni argumenti koje su izlagači predstavili, postupak usaglašavanja se nastavlja u skladu sa odredbom člana 14. stav (3) Pravila panela za ujednačavanje sudske prakse VSTV-a BiH.

  Prikazana vijest je na:
  109 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sastanak Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti

  14.05.2024.

  Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je dana 10.05.2024. godine bio domaćin sastanka Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti.

  U radu Panela su učestvovale sudije najviših sudova u Bosni i Hercegovini - Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta, Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su i predstavnici Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

  Predsjednica Vrhovnog suda Federacije je otvorila sastanak Panela, i u svom govoru posebno istakla da njegovo održavanje predstavlja istorijski događaj u pravosuđu Bosne i Hercegovine, jer otpočinjemo proces harmonizacije sudske prakse koji će se ubuduće odvijati u najvišim sudovima, u skladu sa Protokolom o zajedničkoj realizaciji aktivnosti vezanih za unapređenje procesa harmonizacije sudske prakse i transparentnosti rada najviših pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, zaključenim između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. Cilj ovih aktivnosti je uspostavljanje jedinstvene sudske prakse i pravne sigurnosti svih građana u Bosni i Hercegovini.

  Na sastanku su razmatrane mogućnosti usaglašavanja stavova u pitanjima primjene člana 216. Zakona o obligacionim odnosima i postupanju sa neblagovremenom, samoinicijativno podnesenom dopunom pravnog lijeka.

  Nakon izlaganja referata i koreferata i konstruktivne diskusije u kojoj su raspravljeni svi relevantni argumenti koje su izlagači predstavili, postupak usaglašavanja se nastavlja u skladu sa odredbom člana 14. stav (3) Pravila panela za ujednačavanje sudske prakse VSTV-a BiH.