Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ Predsjednika Vrhovnog suda FBiH

Shvatajući odgovornost i dužnost koja mi je povjerena imenovanjem na funkciju predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH, te shvatajući položaj i poziciju ove pravosudne institucije u postojećem pravosudnom sistemu i uloge koju ima u kontekstu reforme pravosuđa, želim, prije svega, istaći da ću svojim angažmanom slijediti i poštovati kredibilitet institucije Vrhovnog suda FBiH...

06.04.2016.

više

Podrška EU pravosuđu BiH

Obavještenje o održavanju kvalifikacionog testa

Obavještenje o održavanju kvalifikacionog testa

17.11.2016.

više

Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sustav u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Koje su mogućnosti obraćanja sudu?

Prijem stranaka i njihovih punomoćnika, odgovore na upite o stanju predmeta, obradu zahtjeva na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama vrši službenik za odnose s javnošću Vrhovnog suda FBiH

21.05.2012.

Koje su stvarne nadležnosti Vrhovnog suda FBiH?

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH propisana je članom 29. Zakona o sudovima u FBiH.

27.01.2012.

više