Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“

02.10.2019.

       

(Sarajevo, 1. oktobar 2019. godine) – Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održan je 1. oktobra 2019. godine u Sarajevu, u okviru implementacije projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“.

Ovaj Okrugli sto predstavlja kontinuitet projektnih aktivnosti i održavanja okruglih stolova i stručnih panela. Uspostavljeni format okruglog stola omogućava učesnicima - sudijama i tužiocima koji procesuiraju predmete ratnih zločina, razmjenu iskustva i najbolje prakse i vještine u postupanju te identifikaciju ključnih pitanja koja se odnose na efikasnost i kvalitet procesuiranja.

Na temelju analize rezultata pravosudnih institucija ostvarenih u okviru implementacije Projekta, kao i zaključaka prethodnih okruglih stolova održanih u aprilu i julu ove godine, definisane su teme analize i stručne diskusije ovog Okruglog stola. Teme su obuhvatile oblasti efikasnosti tužilačke istrage u predmetima ratnih zločina – principi i praksa, hronologiju izvođenja dokaza na glavnom pretresu, kao i pitanja regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina – normativni i praktični aspekti.

Učesnicima se obratila g-đa Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV BiH, koja je istakla značaj podrške Evropske unije u procesu rješavanja svih predmeta ratnih zločina i zahvalnost za kontinuirani doprinos vladavini prava i pružanju podrške implementaciji mjera i ciljeva Državne Strategije za ratne zločine. „Uspješno i blagovremeno okončanje svih predmeta ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini, nije samo strateško opredjeljenje evropskog puta BiH, nego prevashodno civilizacijsko pitanje iskazano u potrebi zadovoljenja pravde sprečavanjem nekažnjivosti svih počinilaca. Ostvarenju ovog cilja može doprinijeti samo efikasan postupak, u kojem tužioci uspješno provode i okončavaju istrage, a sudije rukovode postupcima na način da budu zadovoljeni svi pravni postulati i najviši standardi zaštite ljudskih prava“ – istakla je potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić.

Moderatori i izlagači na predviđene teme su bili: Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Branko Mitrović, tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Minka Kreho, sutkinja Suda Bosne i Hercegovine.

Slijedeći zaključci su usvojeni na Okruglom stolu:

  1. Prihvatajući  i konstatujući činjenicu da, sukladno načelu akuzatornosti, tužilac rukovodi istražnim postupkom koji predstavlja najznačajniji dio krivičnog postupka, posebnu pažnju je potrebno posvetiti strateškom planiranju toka istrage u cilju njene efikasnosti. U tom kontekstu tužioci se pozivaju i ohrabruju na aktivan rad na terenu, te obavezno neposredno ispitivanje ključnih svjedoka od strane samog tužioca, a ne od strane ovlaštenih službenih lica.
  2. S ciljem efikasnosti, kako istrage, tako i sudskog postupka, neophodno je akcentirati i jasno definisati oblik i kvalifikaciju protupravnih radnji, posebno u slučajevima izvršenja krivičnog djela „Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“.
  3. Temeljem trendova primijećenih od strane profesionalne zajednice, preporučuje se uspostavljanje učinkovitog mehanizma nadzora od strane glavnih tužilaca, zasnovanog na zakonskim standardima, u pogledu razdvajanja predmeta u fazi prijave i istrage. 
  4. U pogledu primjene načela ne bis in idem u predmetima ratnim zločinima upućuje se profesionalna zajednica da se upozna sa zaključcima Panela za ujednačavanje sudske prakse u krivičnim stvarima, objavljenim na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
  5. S ciljem efikasnosti i blagovremenog planiranja cjelokupnog sudskog postupka, ponovno se naglašava i preporučuje dobra praksa održavanja predstatusne konferencije (po potrebi u bilo kojoj fazi postupka) na kojoj je posebno potrebno razmotriti i fokusirati pitanje prihvatanja ključnih dokaza i dinamike njihovog izvođenja.
  6. U slučajevima prijedloga za naknadno ulaganje dokaza, koji nisu predloženi optužnicom, potrebno je da sud cijeni opravdanost, okolnosti i razloge ulaganja dokaza na glavnom pretresu, te u slučaju pozitivne odluke suda, dokazi se imaju izvesti u fazi dopune dokaza. Ukoliko se ovakvim prijedlogom dokaza optuženi dodatno inkriminiše, sud je obavezi dozovoliti i omogućiti odbrani ulaganje dokaza replike na dokaz tužioca – imajući u vidu načelo jednakosti stranaka u postupku, odnosno činjenicu da dopuna dokaza nije privilegija isključivo tužioca.
  7. Naglašavajući univerzalnu civilizacijsku obavezu privođenja pravdi svih počinilaca ratnih zločina, kao najtežih oblika krivičnih djela uopšte, sukladno Strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan, konstatuje se potreba i obaveza proaktivnog djelovanja svih grana vlasti država u regionu s ciljem unapređenja regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, a kako bi se ostvarili temeljni zahtjevi tranzicijske pravde – objektivno utvrđivanje pravnih činjenica i pomirenje u regionu.
  8. Konstatuje se da efikasno funkcionisanje regionalne saradnje u punom kapacitetu prevazilazi stvarne i funkcionalne nadležnosti tužilaštava, te isto ne može biti ostvareno bez snažnijeg angažmana izvršnih vlasti svih država u regionu.
  9. Preporučuje se da tužioci o svakoj pravnoj radnji poduzetoj temeljem Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, a nakon uspostavljene saradnje, informišu Ministarstvo pravde BiH u cilju strateškog planiranja i sistematskog djelovanja države Bosne i Hercegovine u pogledu regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina.
  10. Pozdravlja se realizacija Regionalnog projekta o ratnim zločinima UNDP-a (Regional War Crimes) te se pozivaju nadležne pravosudne institucije u BiH da promptno uspostave aktivnu komunikaciju i saradnju sa navedenim projektom. Saradnja bi, između ostalog, bila usmjerena na utvrđivanje liste prioritetnih predmeta ratnih zločina u kojima je osumnjičeni/optuženi nedostupan sa jasno navedenim statusom predmeta i pravnim radnjama koje je moguće poduzeti u cilju rješavanja predmeta, odnosno privođenja pravdi počinioca ratnog zločina. Angažirajući svoje regionalne kapacitete, UNDP projekat pružio bi moguću podršku i posredovanje u komunikaciji između nadležnih pravosudnih institucija u regionu pri poduzimanju konkretnih pravnih radnji.


Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV-om BiH. Finansiranjem15 tužilaca, šest sudija i 114 pozicija dodatnog stručnog i tehničkog osoblja u pravosudnim institucijama, cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014 – 2018. godina).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570.

 


-KRAJ-
 
Ovaj projekat finansira Evropska unija


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

4.jpg

3.jpg

1.png

Ostale fotografije