Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

 

   1 - 3 / 3  

Results are sorted according to the news priority and date
Koje su mogućnosti obraćanja sudu?

Koje su mogućnosti obraćanja sudu?

Prijem stranaka i njihovih punomoćnika, odgovore na upite o stanju predmeta, obradu zahtjeva na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama vrši službenik za odnose s javnošću Vrhovnog suda FBiH

21.05.2012.

Koje su stvarne nadležnosti Vrhovnog suda FBiH?

Koje su stvarne nadležnosti Vrhovnog suda FBiH?

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH propisana je članom 29. Zakona o sudovima u FBiH.

27.01.2012.

Ko osigurava sredstva za rad Vrhovnog suda FBiH?

Ko osigurava sredstva za rad Vrhovnog suda FBiH?

Ko osigurava sredstva za rad Vrhovnog suda FBiH?

27.01.2012.

   1 - 3 / 3  

Return to the top