Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Vrhovni sud Federacije BiH

Naziv suda : Vrhovni sud Federacije BiH

Predsjednik suda : Ismeta Mujanović

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Sekretar suda :

Adresa : Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo

Telefon : 033 226 756

Telefon : 033 226 758

Telefon : 033 664 756

Telefon : 033 664 757 - centrala

Telefon : 033 226 752 - predsjednik suda

Telefaks : 033 226 755

Elektronska pošta : vsud-fbih.info@pravosudje.ba

Web stranica : https://vsud-fbih.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Obavijesti o stanju predmeta : Informacija o stanju predmeta može se dobiti neposredno kod šefa odsjeka sudske pisarne ili telefonskim kontaktom. Pismene zahtjeve upućene na prijem Vrhovnom sudu FBiH stranke mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu ul.Valtera Perića br.15, 71 000 Sarajevo.

Osoba za odnose s javnošću : Ilhana Tahmaz Jamak

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 033 664 757

Službenik za informisanje : Ilhana Tahmaz Jamak