Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

Frequently Asked Questions (FAQ)

   1 - 6 / 10  >

Results are sorted according to the news priority and date
Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama

Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama

Letak je izradila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Koje su mogućnosti obraćanja sudu?

Koje su mogućnosti obraćanja sudu?

Prijem stranaka i njihovih punomoćnika, odgovore na upite o stanju predmeta, obradu zahtjeva na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama vrši službenik za odnose s javnošću Vrhovnog suda FBiH

Gdje se nalazi Vrhovni sud FBiH?

Gdje se nalazi Vrhovni sud FBiH?

Gdje se nalazi Vrhovni sud FBiH?

Ko je predsjednik Vrhovnog suda FBiH

Ko je predsjednik Vrhovnog suda FBiH

Predsjednik Vrhovnog suda FBiH

Ko imenuje predsjednika suda i koje su njegove dužnosti?

Ko imenuje predsjednika suda i koje su njegove dužnosti?

Imenovanje i dužnosti predsjednika suda

Kako se imenuju sudije Vrhovnog suda FBiH?

Kako se imenuju sudije Vrhovnog suda FBiH?

Sudije

   1 - 6 / 10  >