Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Podnošenje pritužbi

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH jedino je ovlašteno da razmatra pritužbe na rad sudija i tužilaca.

Ostale predstavke, pritužbe i sugestije koje se odnose na rad suda i uposlenih u Vrhovnom sudu FBiH, stranke mogu predati na šalter prijemne kancelarije, ubaciti u kutiju za žalbe koja se nalazi u holu zgrade suda ili poslati na e-mail: vsud-fbih.info@pravosudje.ba

 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top