Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Kontakt suda

Valtera Perića 15/II
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 226-751

Fax: +387 33 226-755
e-mail:
vsud-fbih.info@pravosudje.baKontakt telefon za odnose s javnošću : 033 664 757

Osoba za odnose s javnošću : Ilhana Tahmaz Jamak


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top