Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Raspored ročišta - pretresi i sjednice Vijeća

Raspored pretresa i sjednica Vijeća Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine dostupan je na linku Raspored ročišta.

Da biste pristupili rasporedu suđenja krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda, neophodno je da u polje "Broj predmeta" unesete slovo "K", te zatim kliknete na dugme "Traži."


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top