Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Utvrđivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima

VSTV BiH je, na osnovu člana 17. tačka (25) Zakona o VSTV-u BiH, nadležan da, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, te nadležnim ministarstvima pravde i finansija, utvrđuje broj nosilaca pravosudne funkcije (sudije, dodatne sudije, tužioci i zamjenici glavnih tužilaca i stručni saradnici u općinskim sudovima).

VSTV BiH periodično provodi reviziju utvđenog sistematizovanog broja nosilaca pravosudnih funkcija u svim sudovima i tužilaštvima u BiH. Takođe, revizija utvrđene sistematizacije se provodi i na osnovu pojedinačnih zahtjeva sudova i tužilaštava.

Cilj revizije sistematizacije je da se utvrdi potreban broja nosilaca pravosudnih funkcija za rješavanje cjelokupnog godišnjeg priliva predmeta (prosječni godišnji priliv u prethodne tri godine) prema važećim orijentacionim normama. Potreban broj nosilaca pravosudnih funkcija za rješavanje neriješenih predmeta iskazuje se u godinama potrebnim za rješavanje svih neriješenih predmeta u sudu i tužilaštvu na određeni dan.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh