Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem podnesaka

U kancelariji za prijem i otpremu pošte se vrši prijem podnesaka (žalbe, tužbe, revizije). Podnesci bi trebali biti napisani na jednom od jezika naroda BiH; trebaju biti razumljivi i sadržavati sve potrebne podatke (broj predmeta, naziv stranke u sporu, datum dostave sudu), te biti potpisani i sadržavati adresu pošiljatelja.

Potvrde o kretanju predmeta izdaju se na pismeni zahtjev. Uz zahtjev se prilaže akt koji se pobija u cilju što tačnije informacije.  

Pismene zahtjeve upućene na prijem Vrhovnom sudu FBiH stranke mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu ul. Valtera Perića 15.  Sarajevo.


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top