Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

U skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama, javnost i stranke imaju pravo pristupa spisima predmeta i upisnicima suda radi uvida u spise i kopiranja u prisustvu ovlaštenog uposlenika suda.

Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta vrši se u prostorijama pisarnice i pod nadzorom radnika pisarnice u vrijeme određeno za primanje lica koja su pozvana.

Službenik za odnose sa javnošću je dužan postupati u skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama.


 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top