Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Milorad Novković

Imenovan za predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH 3.marta 2016. godine, a stupio na dužnost 1. aprila 2016. godine. 

 

Rođen 16. februara 1950. godine u Srpcu, Bosna i Hercegovina.

 

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1975. godine, a pravosudni ispit položio 1977. godine.

 

Pravosudnu karijeru  započeo je 1977. godine kao sudija Općinskog suda u Tuzli, a  za sudiju Okružnog suda u Tuzli imenovan je 1983. godine. Na funkciju predsjednika Okružnog suda u Tuzli imenovan je 1990. godine.

 

Kao advokat u Beogradu radio je od 1994. do 2001. godine, kada je izabran za sudiju Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

 

Dužnost predsjednika Okružnog suda u Banja Luci obavljao je u dva mandata počevši od 2004. godine pa do imenovanja na funkciju predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH.

 

Na čelu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine nalazio se od  4. juna 2008.  do 7.jula 2014. godine.  Dok je obavljao dužnost predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,  u Okružnom sudu u Banja Luci bio je postavljen v.d. predsjednik suda. Po isteku mandata predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH vratio se na raniju dužnost  predsjednika Okružnog suda u Banja Luci. 

 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top