Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama

Ovaj letak izradila je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kako bi vam se pojasnilo šta možete očekivati kao svjedok ili žrtva krivičnog djela, i na taj  način pokušati umanjiti vašu nelagodu,  koju možete osjećati tokom krivičnog postupka.


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top

 

Koje su mogućnosti obraćanja sudu?

Službenik za odnose s javnošću Vrhovnog suda FBiH vrši prijem stranaka i njihovih punomoćnika, kao i drugih osoba koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično - svakodnevno tokom radnog vremena.

 

Službenik za odnose s javnošću Vrhovnog suda FBiH odgovara na upite  o stanju predmeta neposredno ili telefonski strankama u postupku.  Svakodnevno tokom radnog vremena.

 

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (ZOSPI) omogućeno je svim zainteresiranim osobama pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Vrhovni sud FBiH. Službenik za odnose s javnošću Vrhovnog suda FBiH obrađuje zahtjeve tražioca informacija na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama i izdaje rješenja.  


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top

 

Gdje se nalazi Vrhovni sud FBiH?

Sjedište Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je u Sarajevu, ulica Valtera Perića 15.


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top

 

Ko je predsjednik Vrhovnog suda FBiH

Dužnost predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH od 1. aprila 2016. godine obavlja sudija Milorad Novković. Na ovu funkciju je imenovan odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne I Hercegovine, a zakletvu položio 30. marta 2016. godine.   


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top

 

Ko imenuje predsjednika suda i koje su njegove dužnosti?

Predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je jedan od sudija imenovanih u Vrhovni sud Federacije BiH, koji posjeduje dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti bitne za rad suda. Prava i obaveze predsjednika suda propisana su Zakonom o sudovima Federacije BiH, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Vrhovnog suda Federacije BiH, te Zakonom o Sudskoj policiji Federacije BiH.

Prema navedenim propisima predsjednik suda je odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudačkom upravom; predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama; predsjednik suda može pojedine nadležnosti prenijeti na sudije ili službenike suda, te određuje sudiju koji će vršiti dužnost predsjednika suda u njegovom odsustvu; saziva i rukovodi radom Opće sjednice; predsjednik suda, uz saglasnost federalnog ministra pravde, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta; ocjenjuje rezultate rada sudija, sekretara suda, stručnih saradnika, savjetnika i pripravnika u skladu sa zakonom i uputstvima VSTV-a;

 

Zakonom o sudskoj policiji („Službene novine FBiH“, br. 19/96 od 10.10.1996.g. i 37/04 od 10.07.2004.god.) predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH.

 

 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top

 

Kako se imenuju sudije Vrhovnog suda FBiH?

Sudije Vrhovnog suda FBiH, uključujući i predsjednika suda, bira, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom. Sudije Vrhovnog suda FBiH, moraju imati najmanje osam godina iskustva u radu kao sudije, tužioci, advokati ili drugo relevantno pravno iskustvo, nakon položenog pravosudnog ispita. Sudije se imenuju na mandat neograničenog trajanja s tim da im mandat može prestati u slučaju da podnesu ostavku, navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju ili budu razriješeni dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top