Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Apelacione sjednice

23.03.2021.

 

Datum

 

Sat

 

Broj predmeta

 

Ime i prezime optuženog

 

Krivično djelo

 

23.03.2021.

10

03 0 K 020485 21 Kž 5

Avdo Kamarić

čl. 166/1 KZ FBiH

23.03.2021.

12

18 0 K 034879 21 Kžž 2

Hamdija Lipovača

čl. 383/1 KZ FBiH

23.03.2021.

13

01 0 K 014248 20 Kž

Edita Alagić

čl. 384/3 KZ FBiH

24.03.2021.

10

06 0 K 013750 20 Kž 4

Smail Bešo

čl. 166/1 KZ FBiH

24.03.2021.

12

07 0 K 013934 18 Kž

Jasmin Viković i dr

čl. 142/1 KZ SFRJ

25.03.2021.

10

06 0 K 009996 20 Kž 2

Rasim Vugdalić

čl. 166/1 KZ FBiH

25.03.2021.

14

03 0 K 016165 20 Kžk pretres

Muhidin Atić

čl. 336/2 KZ FBiH

30.03.2021.

10

06 0 K 008875 21 Kž 2

Armin Plecić i dr.

čl. 384/3 KZ FBiH

30.03.2021.

11

01 0 K 015625 21 Kž

Emraz Bajrektarević

čl. 207/2 KZ FBiH

30.03.2021.

13

03 0 K 017006 21 Kžk pretres

Admir Jusufović i dr.

čl. 238/1 KZ FBiH

01.04.2021.

10

03 0 K 020289 21 Kž 5

Mustafa Hodžić

čl. 166/1 KZ FBiH

02.04.2021.

10

01 0 K 000194 19 Kžk pretres

Almir Šabančević

čl. 144 KZ SFRJ

02.04.2021.

13

09 0 K 025125 19 Kžk pretres

Admir Latifović

čl. 166/1 KZ FBiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh