Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Apelacione sjednice

05.04.2021.


 

Datum

 

Sat

 

Broj predmeta

 

Ime i prezime optuženog

 

Krivično djelo

 

05.04.2021.

11

03 0 K 019938 21 Kžk pretres

Demir Jusupović i dr.

čl. 238/2 KZ FBiH

06.04.2021.

09

09 0 K 015940 18 Kžk pretres

Idriz Mašić

čl. 203/6 KZ FBiH

06.04.2021.

12

03 0 K 009714 19 Kžk pretres

Almazaga Ćatović

čl. 383/3 KZ FBiH

07.04.2021.

10

03 0 K 018877 21 Kž

Armin Kurtić

čl. 166/1 KZ FBiH

07.04.2021.

11

09 0 K 026741 21 Kž 31

Amar Bašić

čl. 342/2 KZ FBiH

07.04.2021.

12

09 0 K 029741 20 Kž 18

Elvir Bašalić

čl. 342/2 KZ FBiH

08.04.2021.

10

03 0 K 016393 20 Kž

Adil Karavdić

čl. 383/3 KZ FBiH

09.04.2021.

11

63 0 K 027165 20 Kžž

Miroslav Čepo

čl. 323/3 KZ FBiH

13.04.2021.

10

07 0 K 005678 19 Kžk pretres

Jasma Redžović

čl. 373/1 KZ FBiH

13.04.2021

13

03 0 K 017006 21 Kžk pretres

Admir Jusufović i dr

čl. 238/2 KZ FBiH

15.04.2021

11

03 0 K 012064 21 Kž 3

Sead Selimović i dr.

čl. 289/2 KZ FBiH

15.04.2021

14

09 0 K 015520 20 Kžk pretres

Amela Bašić i dr.

čl. 384/3 KZ FBiH

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh