Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Kako se imenuju sudije Vrhovnog suda FBiH?

Sudije Vrhovnog suda FBiH, uključujući i predsjednika suda, bira, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom. Sudije Vrhovnog suda FBiH, moraju imati najmanje osam godina iskustva u radu kao sudije, tužioci, advokati ili drugo relevantno pravno iskustvo, nakon položenog pravosudnog ispita. Sudije se imenuju na mandat neograničenog trajanja s tim da im mandat može prestati u slučaju da podnesu ostavku, navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju ili budu razriješeni dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh