Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Pozdravna riječ Predsjednika Vrhovnog suda FBiH

06.04.2016.

Shvatajući odgovornost i dužnost koja mi je povjerena imenovanjem na funkciju predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH, te shvatajući položaj i poziciju ove pravosudne institucije u postojećem pravosudnom sistemu i uloge koju ima u kontekstu reforme pravosuđa, želim, prije svega, istaći da ću svojim angažmanom slijediti i poštovati kredibilitet  Vrhovnog suda FBiH, te čuvati i promovirati  autoritet i ugled ove pravosudne institucije, kako u zemlji, tako i u regiji.

Bosna i Hercegovina se nalazi u procesu integracija u Evropsku uniju, što podrazumijeva progresivniji nastavak reforme pravosuđa - obezbjeđenje nezavisnosti, efikasnosti, profesionalnosti i odgovornosti  pravosuđa, a svijest o slijeđenju i njegovanju ovih principa treba da bude glavna smjernica u radu i zalaganju svih pravosudnih djelatnika i drugih uposlenih u pravosudnom sektoru.

Nastojaćemo da postavljanjem i ostvarenjem visokih profesionalnih standarda u radu, pratimo i budemo uzoran i aktivan sudionik cjelokupne reforme pravosuđa koju provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. I pored izazova s kojima se susrećemo, poput nedovoljnog broja sudija i sudskog osoblja, nepovoljnih prostornih i drugih uvjeta, bićemo uporni u nastojanju da odbranimo autoritet suda i sudija.

Vrhovni sud Federacije BiH nalazi se na vrhu piramide sudske vlasti u sistemu redovnog sudstva u Federaciji BiH, i pored mnogobrojnih nadležnosti, odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima i najviši je žalbeni sud u Federaciji BiH. Stoga je uloga Vrhovnog suda Federacije BiH nezaobilazna u obezbjeđenju pravne sigurnosti, jer  odluke ovog suda djeluju na praksu i postupanje nižestepenih sudova.

U ovom obraćanju, želim još istaći, da ćemo posebnu pažnju posvetiti kvaliteti sudskih odluka i sudskoj praksi, s namjerom da, u krajnjoj konsekvenci, doprinesemo ujednačavanju primjene prava i funkcionisanju pravne države. Posebnu pažnju ćemo posvetiti saradnji sa kantonalnim i općinskim sudovima u Federaciji BiH.

Pošto je Bosna i Hercegovina jedinstven pravni prostor nastavićemo dobru dosadašnju praksu saradnje sa Vrhovnim sudom Republike Srpske. 


Predsjednik Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine 

Milorad Novković


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

predsjednikNovkovic.jpg