Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

Održan dvodnevni sastanak glavnih tužilaca i predstavnika vrhovnih institucija za reviziju javnog sektora u BiH

18.10.2017.

Glavni tužioci u tužilaštvima u BiH i predstavnici vrhovnih institucija za reviziju javnog sektora   su tokom dvodnevne radionice,  koja se 16. i 17. oktobra 2017. godine održala u Sarajevu,  razgovarali o mogućim modelima unapređenja komunikacije između tužilaštava i institucija revizije u BiH.

Analizom korištenja revizorskih nalaza i izvještaja u tužiaštvima, provedenom u okviru USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, te kroz konsultacije sa tužilaštvima u BiH i vrhovnim revizorskim institucijama, utvrđena je potreba za unapređenjem komunikacije između ovih institucija, kako bi se na efikasniji način otkrile i procesuirale prevare i korupcija.

Učesnici radionice su potvrdili opredijeljenost da u okviru svojih nadležnosti i uz poštivanje nezavisnosti institucija kontinuirano rade na ovim pitanjima.

Pri razmatranju mogućeg modela saradnje glavni tužioci u BiH i predstavnici vrhovnih revizorskih institucija su se detaljno upoznali sa modelom saradnje i komunikacije između vrhovnih revizorskih institucija i tužilaštava u Švedskoj, sa fokusom na predmete korupcije i organiziranog kriminala.

Dvodnevnu radionicu je organizirao USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava u BiH Visokog sudskog i tužilačkog  vijeća (VSTV BiH) i Švedskim uredom za reviziju.
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh