Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

11.02.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

 

12.02.2019.

10

K–022367/16 Kž

Semir Rastoder

Čl. 336/2 KZ FBiH

13.02.2019.

10

K-025125/18 Kž 2

Admir Latifović

Čl. 166/1 KZ FBiH

13.02.2019.

12

K–011693/17 Kž

Hasan Softić

Čl. 336/1 KZ FBiH

14.02.2019.

10

K-012594/18 Kž 6

Rifet Lulić

Čl. 166/1 KZ FBiH

14.02.2019.

11

K–014551/17 Kž 7

Ibrahim Mujić i dr.

Čl. 166/1 KZ FBiH

14.02.2019.

12

K-010225/18 Kž 2

Zlatko Hušidić

Čl. 144 KZ SFRJ

19.02.2019.

10

K-012674/16 Kž

Bekim Džanić i dr.

Čl. 383/3 KZ FBiH

19.02.2019.

11

K–001742/18 Kžk   pretres

Eniz Bašić

Čl. 142/1 KZ SFRJ

20.02.2019.

09

K–008233/18 Kž 3

Milorad Topić

Čl. 142/1 KZ SFRJ

20.02.2019.

10

K–007873/18 Kž

Mugdim Žunić i dr.

Čl. 383/3 KZ FBiH

20.02.2019.

11

K–023056/19 Kžž

Harun Atić

Čl. 173/1 KZ FBiH

20.02.2019.

12

K–002816/17 Kž 3

Branimir Jurić i dr.

Čl. 166/1 KZ FBiH

20.02.2019.

13

K–005715/17 Kžk   pretres

Mato Martić i dr.

Čl. 144 KZ SFRJ

21.02.2019.

09

K-003788/18 Kžk   pretres

Hanas Šehović i dr.

Čl. 342/1 KZ FBiH

21.02.2019.

11

K–013608/19 Kž 6

Marko Tomić

Čl 289/2 KZ FBiH

21.02.2019.

12

K–004350/17 Kž 2

Sulejman Šadić i dr.

Čl. 282/2 KZ FBiH

26.02.2019.

10

K–016612/18 Kž 2

Mario Frimel

Čl. 142/1 KZ SFRJ

27.02.2019.

10

K–031179/19 Kž 5

Nedim Alečković

Čl. 289/1 KZ FBiH

27.02.2019.

11

K-028643/18 Kž 11

Arnel Omeragić i dr.

Čl. 238/2 KZ FBiH

27.02.2019.

12

K–012241/18 Kž 14

Muhamed Kadirić

Čl. 166/1 KZ FBiH

28.02.2019.

10

K–008916/17 Kž

Azra Kero

Čl. 384/3 KZ FBiH

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh