Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

05.03.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

 

05.03.2019.

09

K–018796/16 Kžž

Munir Karahasanović i dr.

Čl. 168 KZ FBiH

05.03.2019.

10

K–017895/19 Kž 5

Saša Danković i dr.

Čl. 289/2 KZ FBiH

05.03.2019.

12

K–001742/18 Kžk   pretres

Eniz Bašić

Čl. 142/1 KZ SFRJ

06.03.2019.

12

K–016781/18 Kžk   pretres

Goran Sladoje

Čl. 142/1 KZ SFRJ

07.03.2019.

10

K–093975/18 Kžž

Adin Trako

Čl. 323/4 KZ FBiH

07.03.2019.

11

K–004350/17 Kž 2

Sulejman Šadić i dr.

Čl. 259/2 KZ FBiH i dr.

11.03.2019.

11

K–005715/17 Kžk   pretres

Mato Martić i dr.

Čl. 144 KZ SFRJ

12.03.2019.

09

K–022212/16 Kž

Suad Džindo i dr.

Čl. 383/2 KZ FBiH

13.03.2019.

10

K–007506/18 Kž

Dejan Glibo i dr.

Čl. 289/2 KZ FBiH

13.03.2019.

11

K–014092/18 Kž

Edis Ribić i dr.

Čl. 166/1 KZ FBiH

13.03.2019.

12

K–010001/17 Kž

Osman Imamović

Čl. 383/3 KZ FBiH

14.03.2019.

10

K–018584/18 Kžž

Elvira Hadžić

Čl. 294/2 KZ FBiH

14.03.2019.

11

K–001251/18 Kž 4

Mirza Huskanović

Čl. 166/2 KZ FBiH

14.03.2019.

12

K–024237/17 Kž 6

Faton Sadiku

Čl. 171/2 KZ FBiH

14.03.2019.

13

K–016339/18 Kž 3

Mirsad Husović i dr.

Čl. 238/2 KZ FBiH

20.03.2019.

09

K–029712/19 Kž 8

Samir Muhović i dr.

Čl. 208/2 KZ FBiH

20.03.2019.

10

K–000639/18 Kž 2

Ademir Smajlović i dr.

Čl. 383/3 KZ FBiH

20.03.2019.

12

K–010507/19 Kž 3

Nedžad Sarajlić i dr.

Čl. 289/3 KZ FBiH

21.03.2019.

10

K–022419/17 Kž

Ekrem Suljević i dr.

Čl. 383/1 KZ FBiH

21.03.2019.

11

K–015863/19 Kž

Jasmin Fafulić

Čl. 172/5 KZ FBiH

21.03.2019.

12

K–003788/18 Kžk   pretres

Džemal Mehičić i dr.

Čl. 342/1 KZ FBiH

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh