Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

25.03.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

 

26.03.2019.

09

K-029577/19 Kž 4

Ema Ljaljaj i dr.

Čl.289/2 KZ FBIH

26.03.2019.

10

K-018796/16 Kžž

Munir Karahasanović i dr.

Čl.168 KZ FBIH

26.03.2019.

12

K-015736/17 Kž

Ševal Zukić

Čl..166/1 KZ FBIH

27.03.2019.

12

K-002801/18 Kž

Pavo Vulić

Čl.166/1 KZ FBIH

27.03.2019.

13

K-005715/17Kžk   pretres

Mato Martić

Čl. 142 KZ SFRJ

28.03.2019.

09

K-011716/19 Kž

Rijad Muminović

Čl.336/2 KZ FBIH

28.03.2019.

10

K-008875/17 Kž

Armin Plecić i dr.

Čl.384/3 KZ FBIH

28.03.2019.

11

K-009070/18 Kž 2

Suad Beganović

Čl.308/2 KZ FBIH

01.04.2019.

10

K-031799/19 Kž 4

Sultan Rašiti

Čl.289/2 KZ FBIH

01.04.2019.

11

K-024331/19 Kž 21

Admir Kačević  i dr..

Čl.166/1 KZ FBIH

01.04.2019.

13

K-016781/18 Kžk pretres

Goran Sladoje  i dr..

Čl.142/1 KZ SFRJ

02.04.2019.

10

K-007202/17 Kž

Sead Ganić

Čl.389/1 KZ FBIH

03.04.2019.

09

K-026893/18 Kž

Edma Kosovac

Čl.289/2 KZ FBIH

08.04.2019.

10

K-023497/19 Kžk pretres

Alen Bodulović i dr.

Čl.166/1 KZ FBIH

08.04.2019.

12

K-009846/18 Kž

Malik Ahmetović

Čl.289/2 KZ FBIH

08.04.2019.

13

K-004285/18 Kž

Mateo Šimić

Čl.336/2 KZ FBIH

09.04.2019.

12

K-011498/18 Kž

Zlatko Murtić i dr..

Čl.210/4 KZ FBIH

10.04.2019.

14

K-007506/18 Kž

Dejan Glibo i dr.

Čl.289/2 KZ FBIH

11.04.2019.

0930

K-032758/19 Kž 3

Arnel Čakalović

Čl. 289/2 KZ FBiH

11.04.2019.

11

K-013325/19 Kž 8

Eniz Osmanagić

Čl.166/1 KZ FBIH

11.04.2019.

12

K-010667/19 Kžk pretres

Nijaz Talović i dr.

Čl.142/1 KZ SFRJ


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh