Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Okrugli sto „Regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina – normativni i praktični aspekti funkcionisanja“

12.07.2019.

       

(Sarajevo, 12. juli 2019. godine) – Okrugli sto „Regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina – normativni i praktični aspekti funkcionisanja“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održan je 12. jula 2019. godine u hotelu „Austria & Bosna“ u Sarajevu, u okviru implementacije projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“. Okrugli sto je organizovan kako bi se utvrdila najbolja, te trenutno moguća, pravna rješenja koja će omogućiti unapređenje efikasnosti i kvalitete rada na predmetima ratnih zločina regionalnog karaktera. 

Nastojeći razmotriti ključne aspekte i pretpostavke funkcionisanja mehanizma regionalne saradnje kao jednog od važnih strateških ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, struktura skupa obuhvatila je učešće domaćih tužilaca koji rade na ovoj vrsti predmeta. Strateški ujednačen pristup tužilačkih organa u BiH i razmjena dobrih praksi i iskustva u primjeni relevantnog pravnog okvira snažno doprinose temeljnim pretpostavkama efikasnog okončanja procesa tranzicijske pravde u regionu, privođenjem pravdi svih odgovornih za počinjenje ratnih zločina.

Kroz prizmu rješenjâ važećeg zakonskog i podzakonskog okvira, obrađene teme okruglog stola obuhvatile su analizu aktuelnih pitanja i problema u pogledu statusa i efikasnosti funkcionisanja mehanizma regionalne saradnje. S tim u vezi, razmotreni su praktični aspekti primjene Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te primjena protokolâ potpisanih između Tužilaštva Bosne i Hercegovine te tužilaštava Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. U konačnici, fokusirano je pitanje funkcionisanja mehanizma saradnje i koordinacije između tužilaštava u BiH.

Uvodnim obraćanjem, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić otvorila je Okrugli sto, naglasivši posebnu zahvalnost donatoru Evropskoj uniji na kontinuiranoj finansijskoj pomoći pravosuđu BiH u unapređenju različitih aspekata procesuiranja predmeta ratnih zločina. Potpredsjednica VSTV BiH, Jukić istakla je činjenicu da pitanja razmotrena na okruglom stolu stoje u centru pravne dimenzije regionalne saradnje, koja nužno iziskuje strateški pristup tačkama koje zahtijevaju efikasnost u postupanju. „Upravo je cilj današnjeg okruglog stola razmjena profesionalnih iskustva i dobrih praksi s ciljem sveobuhvatnog razmatranja pravnih pitanja i poduzimanja mogućih procesno-materijalnih radnji.“ – naglasila je Jukić.

Izlagači na Okruglom stolu su bili Gordana Tadić, glavni tužilac Tužilaštva BiH, Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH ujedno i glavni moderator ovog događaja, te Jasmin Mesić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.  

Na Okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:
  1. Naglašavajući univerzalnu civilizacijsku obavezu privođenja pravdi svih počinilaca ratnih zločina, kao najtežih oblika krivičnih djela uopšte, sukladno Strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan, konstatuje se potreba i obaveza proaktvinog djelovanja svih grana vlasti država u regionu s ciljem unapređenja regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, a kako bi se ostvarili temeljni zahtjevi tranzicijske pravde – objektivno utvrđivanje pravnih činjenica i pomirenje u regionu. 
  2. Konstatuje se da efikasno funkcionisanje regionalne saradnje u punom kapacitetu prevazilazi stvarne i funkcionalne nadležnosti tužilaštava, te isto ne može biti ostvareno bez snažnijeg angažmana izvršnih vlasti svih država u regionu. 
  3. Iako su u pogledu funkcionisanja regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina vidljivi određeni pozitivni pomaci u proteklom periodu, konstatuje se potreba efikasnijeg rješavanja zamolnica od strane ministarstava pravde država u regionu, te žurno proslijeđivanje istih nadležnim pravosudnim institucijama. S tim u vezi, ohrabruju se tužioci da uspostave direktne kontakte sa kolegama iz pravosudnih institucija regiona s ciljem praćenja i koordinacije procesa u predmetima ratnih zločina u kojima su podnesene zamolnice. 
  4. Konstatuje se postojanje efikasne prakse primjene Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida od strane entitetskih tužilaštava, uz potrebu i svrsishodnost informisanja Tužilaštva BiH o poduzetim radnjama radi koordinacije aktivnosti i saradnje. 
  5. S obzirom da primjena Protokola podrazumijeva preuzimanje krivičnog procesuiranja od tačke optuženja, ohrabruju se tužioci da u situacijama gdje je moguće, primjenjuju mehanizme Protokola u odnosu na institut međunarodne pravne pomoći. 
  6. Pozivaju se nadležne pravosudne institucije u regionu da, nakon trenutka preuzimanja procesuiranja predmeta ratnog zločina, nastave profesionalnu saradnju i omoguće pružanje pravne pomoći i praćenje procesa od strane tužilaca, i to sve do konačne odluke, a s ciljem zaštite interesa žrtava i svjedoka.
  7. Kako bi se zaštitili interesi svjedoka, potrebno je formalizirati proces i mehanizam sveobuhvatne podrške svjedocima prilikom svjedočenja u zemljama regiona.
  8. S ciljem blagovremenog planiranja kapaciteta i aktivnosti entitetskih tužilaštava nephodnih za efikasno procesuiranje ratnih zločina, u kontekstu prenošenja vođenja postupka, te razmatranja pitanja procesnog statusa predmeta ratnih zločina u vezi regionalne saradnje, konstatuje se potreba održavanja redovnih i kontinuiranih sastanaka Tužilaštva BiH, Republičkog javnog tužilaštva RS, Federalnog tužilaštva FBiH, te Tužilaštva BD BiH. S tim u vezi, Tužilaštvo BiH će inicirati organizaciju, pripremu i održavanje takvih sastanaka. 
  9. Upućuje se zahvalnost Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina te na odobrenju implementacije IPA 2017 paketa pomoći.
  10. Pozdravlja se implementacija i angažman projekta UNDP „Regional War Crimes“ usmjerenog ka unapređenju regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina.
Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona EUR za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV-om BiH. Finansiranjem ukupno 15 tužilaca, 6 sudija i 114 pozicija dodatnog stručnog i tehničkog osoblja u pravosudnim institucijama, cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014 – 2018. godina).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570. 

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slika2.jpg

slika4.jpg

slika3.jpg

Ostale fotografije