Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

14.08.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

 

14.08.2019.

10

K–018628/19 Kž

Alma Ćatibušić

Čl. 238/2 KZ FBiH

15.08.2019.

10

K–009063/18 Kž 3

Elvedin Tursić

Čl. 203/5 KZ FBiH

19.08.2019.

10

K–024331/19Kžk    pretres

Admir Kačević

Čl. 166/1 KZ FBiH

19.08.2019.

13

K–012240/19 Kž

Ibrahim Selman

Čl. 336/1 KZ FBiH

26.08.2019.

10

K–005736/18 Kž 9

Adnan Šerak

Čl. 172/5 KZ FBiH

26.08.2019.

12

K–009692/19 Kžk   pretres

Muhaamed Budimlić

Čl. 166/2 KZ FBiH

28.08.2019.

12

K–011607/19 Kž 2

Ibro Turajlić

Čl. 144 KZ SFRJ

29.08.2019.

10

K–011142/18 Kž 3

Ferid Suljović

Čl. 166/1 KZ FBiH

29.08.2019.

11

K–022375/18 Kž 12

Esad Babić i dr.

Čl. 238/1 KZ FBiH

29.08.2019.

12

K–014378/18 Kž 12

Jerko Ivanković L. i dr.

Čl. 340/1 KZ FBiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh