Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

20.09.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

24.09.2019.

10

K–023143/19 Kžž

Enisa Begović i dr.

Čl. 268/3 KZ FBiH

24.09.2019.

11

K–017895/19 Kž 9

Saša Danković i dr.

Čl.289/2 KZ FBiH

24.09.2019.

12

K–009943/18 Kž

Sanela Dračić

Čl.383/3 KZ FBiH

25.09.2019.

11

K–009042/19 Kž 16

Donald Piljug

Čl.166/1 KZ FBiH

25.09.2019.

12

K–015375/17 Kž 8

Elmin Smajlović

Čl.289/2 KZ FBiH

26.09.2019.

09

K–031442/19 Kž

Haris Jež

Čl.287/1/a KZ FBiH

26.09.2019.

10

K–018522/19 Kž

Emir Suljkić

Čl. 336/2 KZ FBiH i dr.

26.09.2019.

1030

K–010216/18 Kž

Elvir Hasanović

Čl.289/2 KZ FBiH

26.09.2019.

12

K–008442/19 Kžk    pretres

Nijaz Karkelja i dr.

Čl.342/1 KZ FBiH

30.09.2019.

11

K–013608/19 Kž 9

Marko Tomić

Čl.289/2 KZ FBiH

30.09.2019.

12

K–017006/19 Kž 8

Admir Jusufović i dr.

Čl.238/2 KZ FBiH

01.10.2019.

10

K–017817/18 Kž

Ado Milkunić i dr.

Čl.238/2 KZ FBiH

01.10.2019.

11

K–012674/19 Kž

Bekim Džanić

Čl.383/3 KZ FBiH

07.10.2019.

11

K–002816/17 Kž 3

Branimir Jurić i dr.

Čl. 166/1 KZ FBiH

07.10.2019.

12

K–013513/19 Kž 2

Rešad Mujkić

Čl. 142/1 KZ SFRJ

10.10.2019.

10

K–016380/19 Kž 11

Fehim Zulić

Čl. 166/2 KZ FBiH

10.10.2019.

11

K–009404/17 Kžk     pretres

Hasan Ičanović

Čl. 175/a KZ BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh