Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

26.11.2019.

Datum

Sat

Broj predmeta

Ime i prezime optuženog

Krivično djelo

26.11.2019.

10

K-009436/19 Kž

Zakir Hajduković i dr.

Čl.383/3 KZ FBiH

26.11.2019.

11

K-015940/18 Kžk  pretres

Idriz Mašić

Čl.203/1 KZ FBiH

27.11.2019.

10

K-008884/17 Kž 2

Zoran Gromović i dr.

Čl.166/1 KZ FBiH

27.11.2019.

12

K-018163/19 Kž 3

Eldar Kurtić

Čl.166/1 KZ FBiH

28.11.2019.

11

K-012380/19 Kž 3

Nermin Rustempašić

Čl.336/2 KZ FBiH

02.12.2019.

10

K-018360/19 Kž 7

Osman Husejnović

Čl.166/1 KZ FBiH

02.12.2019.

12

K-011583/19 Kž 2

Vlado Savić

Čl.289/2 KZ FBiH

02.12.2019.

13

K-000639/19 Kžk pretres

Ademir Smajlović

Čl.383/3 KZ FBiH

03.12.2019.

12

K-013786/19 Kž 7

Ismail Mehali

Čl.166/2 KZ FBiH

04.12.2019.

10

K-012093/19 Kž 2

Meho Obradović i dr.

Čl.358/3 KZ FBiH

05.12.2019.

11

K-000134/19 Kž

Selim Toromanović i dr.

Čl.383/1 KZ FBiH

09.12.2019.

10

K-020903/19 Kž 7

Enes Muratović

Čl.174 KZ FBiH

09.12.2019.

12

K-014120/19 Kž 3

Marko Musulin

Čl.166/1 KZ FBiH

09.12.2019.

13

K-013608/19 Kžk pretres

Marko Tomić

Čl.289/2 KZ FBiH

10.12.2019.

09

K–028654/18 Kž

Ismet Kubat

Čl. 289/2 KZ FBiH

10.12.2019

11

K–010922/18 Kž 2

Mehmed Sažić

Čl. 166/1 KZ FBiH

11.12.2019.

10

K–032141/19 Kž 6

Samir Avdihodžić

Čl. 289/2 KZ FBiH

11.12.2019.

13

K–009692/19 Kžk   pretres

Muhamed Budimlić

Čl. 166/2 KZ FBiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh