Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednice apelacionog vijeća

06.07.2020.

 

Datum

 

Sat

 

Broj predmeta

 

Ime i prezime optuženog

 

Krivično djelo

 

07.07.2020.

09

09 0 K 029750 20 Kž 18

Robert Bačić i dr.

čl. 166/2 KZ FBiH

07.07.2020.

10

06 0 K 011401 19 Kž

Križanović Borislav

čl. 166/1 KZ FBiH

08.07.2020.

10

09 0 K 026779 20 Kžk pretres

Bjelić Hasib i dr.

čl. 342/3 KZ FBiH

09.07.2020.

10

06 0 K 010216 20 Kž 2

Elvir Hasanović

čl. 289/2 KZ FBiH

09.07.2020.

11

63 0 K 028361 20 Kžž

Nikole Pilatića

čl. 373/2 KZ FBiH

09.07.2020.

12

07 0 K 013549 19 Kž

Kovači Amar

čl. 336/2 KZ FBiH

14.07.2020.

11

09 0 K 025125 19 Kžk pretres

Admir Latifović

čl. 166/ 1 KZ FBiH

14.07.2020.

12

01 0 K 000194 19 Kžk pretres

Almir Šabančević

čl. 144. KZ SFRJ

15.07.2020.

09

09 0 K 031257 19 Kž

Bijelonja Emil

čl. 289/2 KZ FBiH

15.07.2020.

12

04 0 K 010025 20 Kž

Jusufbašić Tarik i dr.

čl. 142/1 KZ SFRJ

16.07.2020.

10

08 0 K 002599 20 Kž 2

Marko Bilić

čl. 289/2 KZ FBiH

16.07.2020.

11

09 0 K 034021 20 Kž 8

Mujaga Ivazović

čl. 166/1 KZ FBiH

17.07.2020.

09

09 0 K 023779 19 Kžk pretres

Mario Mrnjavac

čl. 166/1 KZ FBiH

17.07.2020.

11

04 0 K 009994 19 Kž

Haris Šehić

čl. 289/2 KZ FBiH

 Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh