Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Apelacione sjednice

22.02.2021.

 

Datum

 

Sat

 

Broj predmeta

 

Ime i prezime optuženog

 

Krivično djelo

 

23.02.2021.

10

03 0 K 019938 21 Kžk pretres

Demir Jusupović i dr.

čl. 238/2 KZ FBiH

23.02.2021.

13

09 0 K 022763 19 Kžk pretres

Amar Jugo

čl. 289/2 KZ FBiH

25.02.2021.

11

68 0 K 037329 20 Kžž

DragoslavaTopić

čl. 323/2 KZ FBiH

25.02.2021.

12

01 0 K 010199 20 Kž 2

Izet Šahinović

čl. 142/1 KZ SFRJ

02.03.2021.

11

09 0 K 025125 19 Kžk pretres

Admir Latifović

čl. 166/1 KZ FBiH

03.03.2021.

10

03 0 K 018804 20 Kž 12

Amir Tobudić

čl. 166/2 KZ FBiH

03.03.2021.

11

04 0 K 005715 19 Kžž

Mato Martić

čl. 142/1 KZ SFRJ

03.03.2021

12

10 0 K 004003 19 Kž 2

Slava Mišić

čl. 166/1 KZ FBiH

04.03.2021

10

04 0 K 010630 20 Kž

Bajrić Mahir

čl. 166/1 KZ FBiH

04.03.2021

11

51 0 K 096022 20 Kžž 2

Mladen Krilić

čl. 323/1 KZ FBiH

04.03.2021

12

07 0 K 011607 19 Kžk pretres

Turajlić Ibro

čl. 144/1 KZ SFRJVijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh