Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Apelacione sjednice

05.03.2021.

 

Datum

 

Sat

 

Broj predmeta

 

Ime i prezime optuženog

 

Krivično djelo

 

09.03.2021.

10

04 0 K 008731 20 Kžk pretres

Ibrahim Kulo

čl. 142/1 KZ SFRJ

09.03.2021

11

03 0 K 011520 19 Kžk pretres

Ahmet Salihović

čl. 166/1 KZ FBiH

09.03.2021.

13

03 0 K 018251 19 Kž 6

Ado Balijagić

čl. 166/1 KZ FBiH

10.03.2021.

10

03 0 K 020144 21 Kž 5

Ervin Skenderović

čl. 166/1 KZ FBiH

10.03.2021.

12

03 0 K 019762 20 Kž 5

Vasilić Đorđija

čl. 166/1 KZ FBiH

10.03.2021

13

07 0 K 011607 19 Kžk objava

Ibro Turajlić

čl. 142/1 KZ SFRJ

11.03.2021.

12

10 0 K 005039 20 Kž

Milan Trninić

čl. 336/2 KZ FBiH

12.03.2021

10

01 0 K 000194 19 Kžk pretres

Almir Šabančević

čl. 142/1 KZ SFRJ

12.03.2021

13

09 0 K 025125 19 Kžk pretres

Admir Latifović

čl. 166/1 KZ FBiH

16.03.2021.

10

03 0 K 019938 21 Kžk pretres

Demir Jusupović i dr.

čl. 238/2 KZ FBiH

16.03.2021

1330

09 0 K 029226 19 Kž 15

Sinanović Munir I dr

čl. 166/1 KZ FBiH

17.03.2021.

10

08 0 K 002771 19 Kž

Blago Sjenjak i dr..

čl. 358/3 KZ FBiH

17.03.2021.

11

09 0 K 029741 20 Kž 18

Bašalić Elvir

čl. 342/2 KZ FBiH

17.03.2021.

12

09 0 K 034816 21 Kž 5

Basarić Senad

čl. 166/1 KZ FBiH

18.03.2021.

10

04 0 K 011839 20 Kž

Muhamed Agić

čl. 336/2 KZ FBiH

18.03.2021

14

09 0 K 015520 20 Kžk pretres

Amela Bašić i dr

čl. 384/3 KZ FBiH

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh